CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
  • en vi
  • Tư vấn & báo giá

    Tin tức

  • VPID tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 08/01/2024
  • |Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028) 04/12/2023
  • VPID tham gia diễn tập thành công phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn tại khu công nghiệp 31/10/2023