CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Danh Sách HĐQT & Ban TGĐ

  Ông TRỊNH VIỆT DŨNG

  Chủ tịch HĐQT

  Ông HOÀNG ĐÌNH THẮNG

  Phó chủ tịch HĐQT

  Ông PHÙNG VĂN QUÝ

  Thành viên HĐQT

  Ông LÊ TÙNG SƠN

  Thành viên HĐQT

  NGUYỄN NGỌC LAN

  TVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc

  Ông PHẠM HỮU ÁNH

  Thành viên HĐQT

  Bà NGUYỄN THÙY LINH

  Thành viên HĐQT

  Ông PHẠM TRUNG KIÊN

  Tổng Giám đốc

  Ông NGUYỄN ANH ĐỆ

  Phó Tổng giám đốc

  NGUYỄN THỊ HOÀN

  Kế toán trưởng