Loading...

Sơ đồ tổ chức

26/07/2016
1382


Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS:

* Ông Trịnh Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT - Phụ trách chung và mảng tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trưởng Ban nghiên cứu đầu tư.

* Ông Phùng Văn Quý, Thành viên HĐQT  – Trưởng Ban chỉ đạo xử lý công việc đột xuất KCN Châu Sơn; Thành viên Ban Nghiên cứu Đầu tư.

* Ông Phạm Hữu Ái, Thành viên HĐQT - Chủ tịch VPID Hà Nội; Trưởng Ban kiểm soát nội bộ; Người đại diện vốn đầu tư của VPID tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Sơn Long, L43, L18, DC4.

* Ông Lê Tùng Sơn,Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Phụ trách mảng Đầu tư của Công ty tại KCN Khai Quang; Người đại diện vốn đầu tư của VPID tại Công ty CP Thủy điện Trung Thu, Thành viên Ban kiểm soát nội bộ.

* Ông Cao Đình Thi, Phó Tổng giám đốc - Phụ trách Phòng thu hút đầu tư; Đại diện vốn góp của Công ty tại Cổ ty CP Phát triển hạ tầng Phú Thành.

* Bà Nguyễn Ngọc Lan, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát nội bộ.

* Ông Nguyễn Duy Trung, Thư ký HĐQT.


sodotochuc_idv_2907_2013