Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2021
555

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc xin công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty.

Chi tiết: File tải về

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Tin tức Liên quan