Loading...

Nghị quyết HĐQT

19/06/2018
856
Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV): Công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua cổ phiếu
Nghị quyết HĐQT

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

04/10/2013
559
Logo_HNXNgày 03/10/2013, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số: 485/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được niêm yết bổ sung 403.036 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

04/10/2013
432
Ngày 03/10/2013, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số: 485/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được niêm yết bổ sung 403.036 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%

Thư báo cáo năm 2013 của Chủ tịch HĐQT

17/09/2013
548
Resize_of_DSC018192 tuần nữa là VPID kết thúc năm tài chính 2013 trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam vẫn đang ở vùng đáy của suy thoái. Đại đa số các doanh nghiệp niêm yết đang vật lộn với những khó khăn chồng chất, đặc biệt những tin tức về các doanh nghiệp bất động sản kiệt sức