Loading...

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban kiểm toán

27/01/2021
620

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giải thể Tiểu ban Kiểm toán và thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán 2020

File Nghị quyết Hội đồng quản trị

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban kiểm toán

Tin tức Liên quan