Loading...

Giới thiệu chung

18/10/2017
3233

Tên Công ty mẹ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

Tên tiếng Anh: VINH PHUC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ: 161.725.490.000 đồng

Mã số doanh nghiệp: 2500222004 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 04/10/2017

Trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 84-(211) 3720 945                              Fax : (0211) 3845 944

Website:  www.vpid.vn                                             Email :  idv@vpid.vn

Dự án chính: Chủ đầu tư Khu công nghiệp Khai Quang

Tên các Công ty con:

CÔNG TY TNHH Một thành viên VPID Hà Nam (HVPID) thuộc 100% vốn chủ sở hữu của VPID

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

Mã số doanh nghiệp: 0700540547 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 03/08/2011, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 20/08/2014

Địa chỉ:  Lô KT - KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 84-(351) 6 252 137 - 84-(351) 6 252 137      Fax : (0351) 6 252 138

Website:  www.vpid.vn                                             Email :  kcnchauson@vpid.vn

Dự án chính: Chủ đầu tư Khu công nghiệp Châu Sơn

CÔNG TY TNHH Một thành viên VPID Hà Nội (HNVPID) thuộc 100% vốn chủ sở hữu của VPID

Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng

Mã số doanh nghiệp: 0105578158 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/10/2011, cấp thay đổi lần 3 ngày 24/04/2014.

Địa chỉ:  Tầng 04 Khu văn phòng sân tập golf Phương Đông, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-(04) 6 6745428       Fax : (04) 6 6745428

Website:  www.vpid.vn                                             Email :  hnvpid@vpid.vn

Đầu tư về tài chính: Là cổ đông lớn của các mã chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) gồm: IDV, L18, L43, DC4

Văn phòng HĐQT: Tầng 04 Khu văn phòng sân tập golf Phương Đông, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-(4) 6 6745428         Fax : (04) 6 6745428

Website:  www.vpid.vn                                             Email :  idv@vpid.vn

 

 

Tên các Công ty liên kết:

 

 

1. CTCP Đầu tư Xây dựng Sơn Long: Vốn điều lệ 5 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 30%

2. CTCP Du lịch - Văn hóa Bình An: Vốn điều lệ 4 tỷ đồng, tỷ lệ quyền góp vốn 22%

3. CTCP Phát triển Hạ tầng Phú Thành: Vốn điều lệ 68 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 22%

4. CTCP Thủy điện Trung Thu: Vốn điều lệ 250 tỷ đồng, tỷ lệ tỷ lệ sở hữu 12,8%


Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày 16/06/2003: Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 9,999 tỷ đồng.

- Từ 16/12/2005 đến 11/01/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 20 cổ đông;

- Từ 06/04/2007 đến 06/07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 46 cổ đông;

- Từ 14/07/2008 đến 29/08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 34,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- Từ 21/10/2008 đến 05/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 35,285 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày 01/10/2009: Công ty được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.

- Ngày 01/06/2010: Công ty được niêm yết và giao dịch lần đầu tiên 3.528.500 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 35.285.000.000 đồng trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Ngày 05/09/2012: Ngày giao dịch đầu tiền của 105.850 cổ phiếu bổ sung (do phát hành ESOP 2012), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 3.634.350 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 36.343.500.000 đồng. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 01/06/2014.

- Ngày 24/04/2013: Ngày giao dịch đầu tiền của 396.966 cổ phiếu bổ sung (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 4.031.316 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 40.031.316.000 đồng.

- Ngày 22/10/2013: Ngày giao dịch đầu tiền của 403.036 cổ phiếu bổ sung (do phát hành thưởng cho cổ đông), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 4.434.352 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 44.343.520.000 đồng.

- Ngày 07/05/2014: Ngày giao dịch đầu tiền của 665.141 cổ phiếu bổ sung (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 5.099.493 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.994.930.000 đồng.

- Ngày 31/12/2014: Ngày niêm yết đầu tiền của 50.944 cổ phiếu bổ sung (do phát hành ESOP năm 2014), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 5.150.487 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 51.504.870.000 đồng. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 03/11/2016.

- Ngày 24/07/2015: Ngày giao dịch đầu tiền của 2.575.243 cổ phiếu bổ sung (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 7.725.730 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 77.257.300.000 đồng.

- Ngày 17/08/2016: Ngày giao dịch đầu tiền của 3.839.495 cổ phiếu bổ sung (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông), nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 11.565.225 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 115.652.250.000 đồng.

Lĩnh vực họat động chính

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi ; Sản xuất và mua bán cây xanh … 

Năng lực

Do có chiến lược đầu tư trung, dài hạn đúng đắn từ ngày đầu thành lập, đến nay  Công ty đã có bước phát triển vượt bậc về năng lực tài chính. Hiện tại Công ty đang làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật các dự án khu, cụm công nghiệp sau

* Dự án KCN Khai Quang có qui mô 262 ha, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, KCN Khai Quang được đầu tư xây dựng xong tương đối hòan chỉnh các hạng mục hạ tầng : giao thông, thóat nước mưa, thóat và xử lý nước thải, điện, nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 73,5% với 50 nhà đầu tư thứ cấp đã vào xây dựng nhà xưởng sản xuất.

 

 

* Dự án KCN Châu Sơn có qui mô 170 ha, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện nay, KCN Châu Sơn đã hòan thành xong tòan bộ khâu GPMB, đang được đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng : giao thông, thóat nước mưa, điện, nước, san lấp mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 30% với 13 nhà đầu tư thứ cấp đã vào xây dựng nhà xưởng sản xuất .

 

* Dự án CCN Xuân Sơn -Thanh Mỹ có qui mô 108,7 ha, tại thành phố Sơn Tây, thủ đô Hà Nội: Đã có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về chủ trương giao cho Công ty làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng; Đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 tại quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2007; UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 03121000159 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Công ty đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo về thủ tục GPMB.

 

 

* Tham gia cổ phần chi phối vào Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành - Hoà Bình tiến hành đầu tư 02 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thành II (có qui mô 138ha) và Làng sinh thái Đá Bạc (có qui mô 80,19 ha),  thuộc xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ,  tỉnh Hoà Bình.

 

  

Kim chỉ nam hành động

Hạ tầng kĩ thuật khu, cụm công nghiệp do Công ty đầu tư phù hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và thân thiện môi trường – là cầu nối cho VPID JSC cùng nhà đầu tư thứ phát đi tới thành công bền vững. 
 

Một số hình ảnh về kết quả đầu tư của công ty

Với khả năng tiếp cận các nhà đầu tư thứ phát có nhu cầu thực sự và giá cho thuê hạ tầng cạnh tranh cùng những chính sách ưu đãi linh họat khác nên Công ty đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước đến thiết lập nhà xưởng sản xuất tại các KCN Khai Quang và Châu Sơn.

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN...

BẢN CÁO BẠCH...

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

 

 

 
S? GIAO D?CH CH?NG KHOÁN HÀ N?I C?P éANG Kí NIấM Y?T CH?NG KHOÁN CH? Cể NGHIA LÀ VI?C NIấM Y?T CH?NG KHOÁN éà TH?C HI?N THEO CÁC QUY é?NH C?A PHÁP LU?T LIấN QUAN MÀ KHễNG HÀM í é?M B?O GIÁ TR? C?A CH?NG KHOÁN. M?I TUYấN B? TRÁI V?I éI?U NÀY LÀ B?T H?P PHÁP.

 

 

B?N CÁO B?CH

CễNG TY C? PH?N PHÁT TRI?N H? T?NG VINH PHÚC

(Mã số doanh nghiệp 2500222004, Gi?y ch?ng nh?n éKKD cũ s? 1903 000 030 do S? K? ho?ch - é?u tu  Vinh Phỳc c?p  l?n d?u ngày 16 thỏng 06 nam 2003, dang ký thay d?i l?n th? 8 ngày 17 thỏng 8 nam 2009)

 

NIấM Y?T C? PHI?U TRấN

S? GIAO D?CH CH?NG KHOÁN HÀ N?I

(éang ký niờm y?t s?: 273 /éKNY do S? giao d?ch ch?ng khoỏn Hà N?i c?p ngày 18 thỏng 05 nam 2010)

 

 

 

 

B?N CÁO B?CH NÀY VÀ TÀI LI?U B? SUNG éU?C CUNG C?P T?I

 

CễNG TY C? PH?N PHÁT TRI?N H? T?NG VINH PHÚC (VPID)

é?a ch?: Khu cụng nghi?p Khai Quang – TP Vinh Yờn – T?nh Vinh Phỳc

éi?n tho?i: (0211) 3720 945 begin_of_the_skype_highlighting              (0211) 3720 945      end_of_the_skype_highlighting – Fax: (0211) 3845 944

 

CễNG TY C? PH?N CH?NG KHOÁN TP.H? CHÍ MINH – CHI NHÁNH HÀ N?I

é?a ch?: S? 6 – Lờ Thỏnh Tụng – Qu?n Hoàn Ki?m – Hà N?i

éi?n Tho?i: (04) 3933 4693 begin_of_the_skype_highlighting              (04) 3933 4693      end_of_the_skype_highlighting – Fax: (03) 3824 4442

 

PH? TRÁCH CễNG B? THễNG TIN

ễNG VAN PH?NG HÀ – T?NG GIÁM é?C

éi?n tho?i: (04) 3767 1314 begin_of_the_skype_highlighting              (04) 3767 1314      end_of_the_skype_highlighting  –  Fax: (04) 3767 1314