Loading...

Giấy mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

09/12/2020
1692

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

 

Hội đồng quản trị Công ty c phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý c đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng c đông thường niên năm 2021 với thông tin t chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30’ thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020. 

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Quý c đông vui lòng xem nội dung Chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng c đông thường niên năm 2021 của Công ty c phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại website:www.vpid.vn

4. Quý c đông/Người được Uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

  • CMND/H chiếu/Bản sao ĐKKD;
  • Giấy xác nhận tham dự/Uỷ quyền tham dự (theo Mẫu giấy xác nhận gửi cùng hoặc tải mẫu tại website: www.vpid.vn).

5. Xác nhận tham dự: Để công tác t chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Uỷ quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 15h00 ngày 16/12/2020.

  • Xác nhận qua Email: idv@vpid.vn;
  • Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/Uỷ quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo tới trụ sở chính Công ty:

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

6. Công ty tổ chức tiệc trưa cùng ngày, rất mong Quý cổ đông tham dự.

(Quý cổ đông vui lòng tự chi trả chi phí đi lại khi tham gia Đại hội)

Xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ và thành đạt.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

(Đã ký)

 

 

TRỊNH VIỆT DŨNG

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy mời họp và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền

Danh mục tài liệu

- Chương trình họp

- Quy chế làm việc

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của ban TGĐ

- Báo cáo tài chính kiểm toán

- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

- Tờ trình phân phối lợi nhuận

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình về dự án đầu tư KCN Sông Lô II

- Tờ trình về dự án đầu tư CCN Hồng Đức

- Tờ trình về kinh phí hoạt động của HĐQT

- Tờ trình về sửa đổi điều lệ (kèm thuyết minh và dự thảo điều lệ sửa đổi)

- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tờ trình về phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

- Tờ trình về phương án thưởng ESOP cho CBCNV

- Phiếu biểu quyết

- Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Giấy mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tin tức Liên quan