Loading...

IDV-HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức 2011 bằng tiền

23/09/2011
146

Bieu tuong quoc hoa tren to tien Viet NamViệc HĐQT của Công ty quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông thể hiện sự quan tâm của HĐQT muốn chia sẻ khó khăn cùng các cổ đông trong tình hình giá cả sinh hoạt đang leo thang, trong khi Công ty vẫn đang phải chèo chống tìm mọi cách để tích lũy nguồn lực nhằm chủ động đối mặt với nền kinh tế còn nhiều khó khăn ...

Doanh nghiệp thứ 4 đầu tư vào KCN Châu Sơn năm 2011.

26/07/2011
264
EVER_GLORY_HOLDING1Ngày 25 tháng 7 năm 2011, tại văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Chi nhánh VPID) KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đại  diện Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và đại diện Công ty EVER GLORY HOLDING - Hồng Kông đã kí kết Biên bản thoả thuận về việc ...

Công ty DREAM PLASTIC doanh nghiệp thứ 3 đầu tư vào KCN Châu Sơn năm 2011.

04/10/2011
470
Enex_nhaxuongNgày 12 tháng 7 năm 2011, tại văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Chi nhánh VPID) KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đại  diện Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và đại diện Công ty DREAM PLASTIC đã kí kết Biên bản thoả thuận về việc ...