Loading...

HĐQT VPID họp phiên thứ 2 nhiệm kỳ 3 (2014 - 2018)

28/11/2013
117
 Resize_of_2012-05-07_16.54.15Ngày 27/11/2013 Hội đồng quản trị VPID nhiệm kỳ 3 đã họp phiên thứ 2 tại văn phòng HĐQT. Các thành viên thảo luận về vấn đề phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014